Σχεδιασμός Νέων Εκπαιδευτικών Ενοτήτων

Σχεδιασμός Νέων Εκπαιδευτικών Ενοτήτων

Η Εκπαιδευτική Πλατφόρμα για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία ήρθε για να μείνει. Αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε με τις 3 πρώτες ενότητες που βλέπετε γιατί τις κρίνουμε ως ιδιαίτερα σημαντικές για τα πρώτα σας βήματα στον κόσμο της ΚΑΛΟ.

Δεν θα μείνουμε όμως εκεί. Θα επεκταθούμε και σε άλλες θεματικές οι οποίες σχετίζονται άμεσα και έμμεσα με την ΚΑΛΟ.

Ο σχεδιασμός μας περιλαμβάνει αρχικά θεματικές ενότητες που σχετίζονται άμεσα με τη δημιουργία ενός εγχειρήματος ΚΑΛΟ.

  • Marketing ΚΑΛΟ: πώς μπορούμε να μετασχηματίσουμε τα εργαλεία του marketing σε μια επιχείρηση της ΚΑΛΟ;
  • Επιλογή νομικής μορφής: πώς μπορούμε να επιλέξουμε τη νομική μορφή που είναι κατάλληλη για τη δραστηριότητα που θέλουμε να αναπτύξουμε;

Αλλά η ΚΑΛΟ συνδέεται και με άλλα πολύ ενδιαφέροντα πεδία τα οποία σκοπεύουμε επίσης να εντάξουμε στην Εκπαιδευτική Πλατφόρμα με βάση το ενδιαφέρον των χρηστών και τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτριών. Ας δούμε, ενδεικτικά, ορισμένα πεδία που θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν στην Πλατφόρμα μας:

  • Ενεργειακές κοινότητες: πώς μπορεί η ενέργεια να περάσει στα χέρια των πολιτών και να βασίζεται σε ανανεώσιμες πηγές;
  • Φύλο και διαπολιτισμικότητα: πώς αποφεύγουμε τις έμφυλες διακρίσεις όπως και τις διακρίσεις με βάση την εθνική καταγωγή στο πλαίσιο ενός εγχειρήματος ΚΑΛΟ;
  • Κοινά: πρακτικές διαχείρισης κοινών πόρων και αγαθών μέσα από τη δημιουργία κοινότητας. Ποια η σχέση τους με την ΚΑΛΟ;
  • Κοινοτική οικονομική ανάπτυξη: υπάρχει άλλο μοντέλο για την οικονομική ανάπτυξη πέρα από το κυρίαρχο; Τι μας λέει το παράδειγμα της αποανάπτυξης;
  • Αγροτοδιατροφικό σύστημα: μπορούν οι πρακτικές της ΚΑΛΟ να απαντήσουν διαφορετικά στο ζήτημα της τροφής; Το παράδειγμα της Κοινοτικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας (ΚΥΓΕΩ).

Όπως βλέπετε, ο στόχος μας είναι να εμπλουτίσουμε την Πλατφόρμα ώστε να γίνει ένας ζωντανός οργανισμός. Μπορείτε να μας στείλετε και εσείς τις δικές σας ιδέες και προτάσεις στο info@kalomathe.gr.