Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Περιεχόμενα

 1. Εισαγωγή

 2. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 3. Χρήση της επωνυμίας www.kalomathe.gr

 4. Ερμηνεία του όρου «μη εμπορική χρήση»

 5. Περιορισμός ευθύνης της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.kalomathe.gr

 6. Χρήση ιστοσελίδων τρίτων φορέων

 7. Εφαρμοστέο δίκαιο

 8. Επικοινωνία

 9. Όροι λειτουργίας που δεσμεύεται να τηρεί το www.kalomathe.gr

 10. Όροι χρήσης και κανόνες που δεσμεύονται να τηρούν οι χρήστες

1. Εισαγωγή

Το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.kalomathe.gr υπόκειται σε συγκεκριμένους όρους χρήσης που δεσμεύουν καθένα/καθεμιά που χρησιμοποιεί και αποκτά πρόσβαση σε αυτήν, υπό οποιαδήποτε εκδοχή και έκφανσή της. Η εκπαιδευτική πλατφόρμα www.kalomathe.gr μπορεί να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, ανακοινώνοντας οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση μέσω του διαδικτυακού τόπου της. Με την πλοήγηση και χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας, οι επισκέπτες/ριες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης. Η χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας ύστερα από την ανακοίνωση της τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή της εν λόγω τροποποίησης εκ μέρους των επικσεπτών/ριών.
Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον νόμο και τους παρόντες Όρους Χρήσης.

2. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής πλατφόρμας (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του ιστοτόπου) και η δομή του υπόκειται σε Άδεια Creative Commons- Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0).

Αυτή είναι μία εύληπτη από μη νομικούς περίληψη (κι όχι υποκατάστατο) των αδειών . Αποποίηση .

Μπορείτε να:

 • Μοιραστείτε — αντιγράψετε και αναδιανέμετε το υλικό με κάθε μέσο και τρόπο

 • Προσαρμόστε — αναμείξτε, τροποποιήστε και δημιουργήστε πάνω στο υλικό

Ο αδειοδότης δεν μπορεί να ανακαλέσει αυτές τις ελευθερίες όσο εσείς ακολουθείτε τους όρους της άδειας.

Υπό τους ακόλουθους όρους:

 • Αναφορά Δημιουργού — Θα πρέπει να καταχωρίσετε αναφορά στο δημιουργό , με σύνδεσμο της άδειας, και με αναφορά αν έχουν γίνει αλλαγές . Μπορείτε να το κάνετε αυτό με οποιονδήποτε εύλογο τρόπο, αλλά όχι με τρόπο που να υπονοεί ότι ο δημιουργός αποδέχεται το έργο σας ή τη χρήση που εσείς κάνετε.

 • Μη Εμπορική Χρήση — Δε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υλικό για εμπορικούς σκοπούς .

 • Παρόμοια Διανομή — Αν αναμείξετε, τροποποιήσετε, ή δημιουργήσετε πάνω στο υλικό, πρέπει νa δινείμετε τις δικές σας συνεισφορές υπό την ίδια άδεια όπως και το πρωτότυπο.

Δεν υπάρχουν πρόσθετοι περιορισμοί — Δε μπορείτε να εφαρμόσετε νομικούς όρους ή τεχνολογικά μέτρα που να περιορίζουν νομικά τους άλλους από το να κάνουν ο,τιδήποτε επιτρέπει η άδεια.

Σημειώσεις:

 • Δεν είστε υποχρεωμένοι να συμμορφωθείτε με τη άδεια για στοιχεία του υλικού που είναι σε Κοινό Κτήμα/ public domain, ή εκεί όπου η χρήση επιτρέπεται στα πλαίσια μιας ισχύουσας εξαίρεσης ή περιορισμού .

 • Δεν παρέχεται καμία εγγύηση. Η άδεια μπορεί να μη σας δίνει όλα τα απαραίτητα δικαιώματα για τη χρήση που σκοπεύετε. Για παράδειγμα, άλλα δικαιώματα, όπως διαφήμιση, ιδιωτικότητα, ή ηθικά δικαιώματα μπορεί να περιορίσουν το πώς χρησιμοποιείτε το υλικό.

3. Χρήση της επωνυμίας www.kalomathe.gr

Η επωνυμία της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.kalomathe.gr, τα λογότυπα και τα γραφιστικά χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής πλατφόρμας αποτελούν διακριτικό σήμα της εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Εκτός από την περίπτωση αναφοράς του δημιουργού, όπως ορίζει η άδεια Creative Commons που έχουμε υιοθετήσει, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διακριτικό σήμα και το λογότυπο της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.kalomathe.gr , ή οποιασδήποτε παραλλαγές της, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του φορέα. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επωνυμία σε οποιαδήποτε μορφή της ή το λογότυπο για λόγους προώθησης, ή με οιονδήποτε τρόπο ο οποίος εκούσια ή ακούσια ισχυρίζεται, ή σύμφωνα με την μονομερή κρίση του φορέα δημιουργεί την εντύπωση ή υπόνοια σχέσης με το φορέα ή αποδοχή από το φορέα.

4. Ερμηνεία του όρου «μη εμπορική χρήση»

Μη εμπορική χρήση σημαίνει ότι οι χρήστες δεν μπορούν να πωλήσουν, να βγάλουν κέρδος ή να εμπορευτούν το υλικό της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.kalomathe.gr ή έργων που έχουν παραχθεί με βάση το υλικό της. Οι παρακάτω οδηγίες έχουν στόχο να βοηθήσουν τους χρήστες να αποσαφηνίσουν αν η χρήση του υλικού της εκπαιδευτικής πλατφόρμας επιτρέπεται υπό τον περιορισμό της μη εμπορικής χρήσης ή όχι. Να σημειωθεί ότι υπάρχουν και επιπρόσθετοι περιορισμοί (αναφορά και παρόμοια διανομή) στην άδεια που έχουμε επιλέξει.

 • Η εμπορική χρήση απαγορεύεται. Οι χρήστες δεν μπορούν άμεσα να πουλήσουν ή βγάλουν κέρδος από το υλικό της εκπαιδευτικής πλατφόρμας ή από έργα που έχουν παραχθεί με βάση το υλικό της.

Παράδειγμα: Ένας ιδιωτικός κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός φορέας δεν μπορεί να προσφέρει σεμινάρια με βάση το υλικό της εκπαιδευτικής πλατφόρμας για τα οποία ζητείται κόστος συμμετοχής και ο φορέας πρόκειται να βγάλει κέρδος από αυτό.


 • Ο προσδιορισμός του εμπορικού ή μη σκοπού αφορά στη χρήση του υλικού και όχι στο χρήστη. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα, ιδρύματα, ινστιτούτα, κρατικές υπηρεσίες και επιχειρήσεις κερδοσκοπικές ή μη στο βαθμό που η χρήση του υλικού δεν εμπορευματοποιεί το υλικό ή δεν σκοπεύει άμεσα σε έσοδα από πωλήσεις ή κέρδος.

Για παράδειγμα: ένας φορέας μπορεί να αξιοποιήσει το υλικό της εκπαιδευτικής πλατφόρμας για να καταρτίσει τα στελέχη του.

Ενδεχόμενες χρεώσεις με στόχο την κάλυψη εξόδων αναπαραγωγής του υλικού ενδέχεται να επιτραπούν. Αποζημίωση για την κάλυψη του κόστους αναπαραγωγής μέχρι αριθμού 1.000 αντιτύπων σε έντυπα ή ψηφιακά μέσα επιτρέπεται για εκπαιδευτική χρήση στο βαθμό που δεν υπάρχει κερδοσκοπικό κίνητρο και η σκοπούμενη χρήση εντάσσεται στους όρους της άδειας. Οι χρήστες πρέπει να ενημερώνονται ότι το υλικό είναι ελεύθερα διαθέσιμο από την εκπαιδευτική πλατφόρμα www.kalomathe.gr και ότι η αγορά του αναπαραγμένου υλικού είναι προαιρετική.

Παράδειγμα: Ένας φορέας σε μια απομακρυσμένη περιοχή έχει περιορισμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο και τα στελέχτη του προσφέρονται να δημιουργήσουν ψηφιακό ή έντυπο υλικό για τους ωφελούμενούς τους. Το κόστος αναπαραγωγής επιτρέπεται να καλυφθεί από τους ωφελούμενους χρήστες.

Αν έχετε απορίες σχετικά με την αποδεκτή χρήση του υλικού της εκπαιδευτικής πλατφόρμας, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο info@kalomathe.gr

5. Περιορισμός ευθύνης της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.kalomathe.gr

Στόχος της εκπαιδευτικής πλατφόρμας είναι η βέλτιστη εξυπηρέτηση των επισκεπτών/ριών.
Το επίπεδο ασφαλείας είναι ανάλογο ενός ανοικτού, ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και η εκπαιδευτική πλατφόρμα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την πλήρη και τεχνικά απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του ιστοτόπου. Η εκπαιδευτική πλατφόρμα δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες του παρόντος ιστοτόπου και οι επιμέρους σελίδες της θα παρέχονται αδιαλείπτως και χωρίς σφάλματα.
Η πλατφόρμα δεν εγγυάται ότι ο παρών ιστότοπος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές ("servers") μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/ριών παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.
Η εκπαιδευτική πλατφόρμα δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή άλλα ελαττώματα, καθυστερήσεις ή διακοπές στην παροχή των δεδομένων του ιστοτόπου, ή για οποιεσδήποτε ενέργειες που σχετίζονται με την αξιοποίηση αυτών των δεδομένων ή απορρέουν από αυτή.
Η εκπαιδευτική πλατφόρμα δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την ακρίβεια, την ορθότητα, την επάρκεια ή την πληρότητα και την επικαιροποίηση του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου. Η εκπαιδευτική πλατφόρμα δεν εγγυάται ότι θα ανταποκρίνεται σε όλα τα ερωτήματα που τίθενται από τον/την επισκέπτη/τρια.
Η εκπαιδευτική πλατφόρμα δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική, αρνητικό διαφέρον, ζημία από ποινική δίωξη που προκύπτει ή απορρέει από την πρόσβαση και την χρήση των υπηρεσιών, των επιλογών και του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου.
Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων το αναλαμβάνει ο/η εκάστοτε επισκέπτης/ρια.

6. Χρήση ιστοσελίδων τρίτων φορέων

Ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει «συνδέσμους» σε άλλους δικτυακούς τόπους. O δικτυακός τόπος www.kalomathe.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπει μέσω "συνδέσμων", «υπερκειμενικών συνδέσμων» (hyperlinks) ή ηλεκτρονικών διαφημιστικών πινακίδων (banners) και δεν ευθύνεται για αυτά. O δικτυακός τόπος www.kalomathe.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
Η εκπαιδευτική πλατφόρμα δεν εγγυάται και δεν φέρει ευθύνη ως προς το περιεχόμενο και τη λειτουργία συνδέσμων που διατίθενται μέσω αυτού ή στους οποίους αυτό παραπέμπει.
Ο δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει «συνδέσμους» σε άλλους δικτυακούς τόπους ή να κάνει χρήση ιστοσελίδων.

H εκπαιδευτική πλατφόρμα δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπει μέσω "συνδέσμων", «υπερκειμενικών συνδέσμων» (hyperlinks).
Η εκπαιδευτική πλατφόρμα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
Συνεπώς, η εκπαιδευτική πλατφόρμα δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία που θα υποστεί ο/η επισκέπτης/τρια από την χρήση ιστοσελίδων τρίτων φορέων. Οι σύνδεσμοι αυτοί χρησιμοποιούνται με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών/τριών και η πρόσβαση σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους και η χρήση αυτών υπόκειται στους όρους, τους οποίους αυτοί έχουν προσδιορίσει. Συνεπώς για οποιοδήποτε ερώτημα ή/και πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και σελίδες, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

7. Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος ιστοτόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό, Ενωσιακό και διεθνές δίκαιο. Διατάξεις των όρων χρήσης που τυχόν αντίκεινται με το ως άνω νομικό πλαίσιο, παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν και αφαιρούνται από την ιστοσελίδα χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων χρήσης.
Οι παρόντες όροι χρήσης επέχουν τη θέση συμφωνίας μεταξύ του διαχειριστή και των επισκεπτών/τριών. Κάθε τροποποίηση της συμφωνίας αυτή προκειμένου να έχει ισχύ θα πρέπει να έχει τεθεί υπ’οψιν των επισκεπτών/τριών. Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης και γενικότερα από τη χρήση του ιστοτόπου και οι οποίες δεν μπορούν να επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

8. Επικοινωνία

Προκειμένου να επικοινωνήσετε για θέματα περιεχομένου του ιστοτόπου ή για συναφή νομικά ζητήματα/αιτήματα παρακαλούμε όπως αποστείλατε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@kalomathe.gr

Πέραν όμως των παραπάνω όρων χρήσης που προβλέπονται από το νόμο, η εκπαιδευτική πλατφόρμα θεωρεί υποχρέωση να προσθέσει και τις ακόλουθες ηθικές δεσμεύσεις που αφορούν τόσο τις δικές της υποχρεώσεις απέναντι στους/στις επισκέπτες/τριες όσο και τους κανόνες που δεσμεύονται να τηρούν οι τελευταίοι/ες.

10. Όροι λειτουργίας που δεσμεύεται να τηρεί το www.kalomathe.gr

 1. Ποιότητα των μαθημάτων
  Αντίθετα με την κρατούσα άποψη —πως ότι σου προσφέρεται δωρεάν δεν δικαιούσαι να το κρίνεις για την ποιότητά του— η εκπαιδευτική πλατφόρμα θεωρεί πως μόνο η υψηλή ποιότητα είναι συμβατή με το ήθος της επιλογής χωρίς αντίτιμο· η έννοια του δώρου. Έτσι η ποιότητα των μαθημάτων είναι βασική στοχοθεσία η οποία επικυρώνει την επιλογή για ανοιχτή και ελεύθερη πρόσβαση.

 2. Συνεχής ελεύθερη πρόσβαση στο περιεχόμενο των μαθημάτων
  Η εκπαιδευτική πλατφόρμα δεσμεύεται επίσης ότι τα μαθήματα θα είναι συνεχώς και ελεύθερα (δηλ. δωρεάν) προσβάσιμα από την πρώτη ανάρτησή τους και μετά, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που προσφέρονται ως ενεργά μαθήματα, με το φόρουμ ανοικτό και με υποστήριξη από τον/την υπεύθυνο κάθε εκπαιδευτικής ενότητας.

 3. Πολιτική πνευματικών δικαιωμάτων
  Για αυτονόητους λόγους, η εκπαιδευτική πλατφόρμα οφείλει να στέκεται με απόλυτο σεβασμό απέναντι στα πνευματικά δικαιώματα τρίτων ώστε να είναι σε θέση να απαιτεί ανάλογο σεβασμό και στα δικά της. Σ’ αυτό το πνεύμα δεσμεύεται ηθικά (και νομικά) στην τήρηση των εξής βασικών κανόνων.

  1. Πνευματικά δικαιώματα τρίτων: Σε περίπτωση που στα διαδικτυακά μαθήματα του www.kalomathe.gr χρησιμοποιείται υλικό που δεν υπόκειται σε άδεια Creative Commons ), τότε η πλατφόρτμα δεσμεύεται ότι έχει εξασφαλίσει τη γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη και ότι αναφέρει την πηγή με τον πιο εμφανή τρόπο.

  2. Πνευματικά δικαιώματα πάνω στα μαθήματα του www.kalomathe.gr: Το γεγονός ότι τα μαθήματα προσφέρονται με άδεια creative commons, με κανένα τρόπο δεν συνεπάγεται ότι οφείλει να αναφερθεί η πηγή, δηλαδή ο/η συγγραφέας του κάθε μαθήματος και η εκπαιδευτική πλατφόρμα.

11. Όροι χρήσης και κανόνες που δεσμεύονται να τηρούν οι χρήστες

 1. Κώδικας τιμής για τις βαθμολογούμενες ασκήσεις και τις εξετάσεις
  Δεδομένου ότι οι Βεβαιώσεις Παρακολούθησης —όπως εκδίδονται αυτόματα από την πλατφόρμα των μαθημάτων— δεν έχουν άλλη αξία, πέραν του να βεβαιώνουν τον ίδιο το χρήστη ότι είναι πράγματι κάτοχος των βασικών γνώσεων του μαθήματος, το κίνητρο για «αντιγραφή» ή άλλου είδους απάτη στις εξετάσεις είναι μάλλον μειωμένο στα διαδικτυακά μαθήματα. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης που εγγράφεται στο www.kalomathe.gr δεσμεύεται ηθικά —με το λόγο της προσωπικής του τιμής— ότι η ολοκλήρωση του μαθήματος είναι καρπός αποκλειστικά της δικής του προσωπικής προσπάθειας κι όχι κάποιου άλλου προσώπου ή μιας οποιασδήποτε άλλης αθέμιτης διαδικασίας. Ειδικότερα, δεσμεύεται ότι:

 • Θα διατηρεί μόνο έναν λογαριασμό στο www.kalomathe.gr και ότι δεν θα επιτρέψει σ’ οποιονδήποτε άλλο να χρησιμοποιήσει το ονοματεπώνυμο ή τον κωδικό του.

 • Δεν θα επιχειρήσει να βελτιώσει την επίδοσή του με ανέντιμο τρόπο ή να προκαλέσει βλάβη στην επίδοση άλλων.

 • Δεν θα αναρτήσει στο φόρουμ λύσεις ή απαντήσεις βαθμολογούμενων ασκήσεων.

Κατά τα άλλα όμως οι χρήστες ενθαρρύνονται να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο μέσω του φόρουμ, ανταλλάσσοντας γνώμες και ιδέες πάνω στα θέματα και τα προβλήματα που τους τίθενται μέσα σ’ ένα κλίμα μαθησιακής αλληλεγγύης και συλλογικής προσπάθειας.

 1. Κώδικας συμπεριφοράς για το φόρουμ
  Η σωστή λειτουργία του φόρουμ απαιτεί επίσης τη δέσμευση στην τήρηση αυτονόητων κανόνων σεβασμού της προσωπικότητας των χρηστών και των υπευθύνων ανά εκπαιδευτική ενότητα.
  Ο χρήστης επίσης δεσμεύεται ότι θα απέχει από τη δημοσίευση —ή αναδημοσίευση— υλικού άσχετου προς το περιεχόμενο και το σκοπό του μαθήματος. Ειδικότερα απαγορεύεται αυστηρά η δημοσίευση περιεχομένου που:

 • δυσφημεί και προσβάλλει την προσωπικότητα άλλων

 • παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων

 • διαφημίζει ή προωθεί εμπορικά προϊόντα

 • συνιστά κομματική προπαγάνδα

 • είναι ενσυνείδητα ανακριβές με σκοπό την παραπλάνηση άλλων

 • περιέχει ιούς παντός είδους, κατεστραμμένα αρχεία, κακόβουλο λογισμικό ή οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε να βλάψει τη λειτουργία του υπολογιστή ή τα αρχεία ενός άλλου.

Επιπλέον ο χρήστης δεσμεύεται ότι δεν θα επιχειρήσει να «κατεβάσει» μαζικά ολόκληρα τμήματα του περιεχομένου του www.kalomathe.gr συμπεριλαμβανομένου (αλλά όχι μόνο) του καταλόγου και των διευθύνσεων των χρηστών, των αναρτήσεών τους στο φόρουμ, βιβλίων κ.λπ.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιος εκ των χρηστών παραβιάζει τους παραπάνω κανόνες, τότε θα λαμβάνει μία πρώτη προειδοποίηση για επανόρθωση και σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν πραγματοποιηθεί θα αφαιρείται η επίμαχη ανάρτηση. Σε δεύτερη φάση θα αποκλείεται ο χρήστης από νέες αναρτήσεις στο φόρουμ και ως έσχατη λύση η οριστική διαγραφή του από την πλατφόρμα, με όποια συνέπεια αυτή επιφέρει (απώλεια βεβαιώσεων επιτυχούς παρακολούθησης, κ.ο.κ.). Ενώ επιφυλάσσεται τέλος για όποια άλλη ενέργεια προστασίας τόσο των χρηστών του όσο και του αναρτημένου υλικού.
Εννοείται, τέλος, ότι το ονοματεπώνυμο που δηλώνει κάθε χρήστης είναι ακριβές ενώ βεβαίως είναι καλόδεκτη η χρήση ψευδωνύμου στο φόρουμ ώστε να διαφυλάσσεται και η ανωνυμία του έναντι τρίτων.

 1. Αναρτήσεις στο φόρουμ και πνευματικά δικαιώματα
  Ο χρήστης οφείλει επίσης να γνωρίζει ότι αν οι αναρτήσεις του στο φόρουμ παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων η ευθύνη είναι αποκλειστικά δική του. Ειδικότερα είναι αποκλειστικά δική του ευθύνη να γνωρίζει αν το περιεχόμενο κάποιων από τις αναρτήσεις του αποτελεί πνευματικό έργο τρίτων που εμπίπτει στο νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων, οπότε αυτός και μόνο —και όχι η εκπαιδευτική πλατφόρμα— υπέχει ευθύνη για την παράνομη δημοσίευσή του.
  Με τη δημοσίευση των αναρτήσεών του στο φόρουμ, ο χρήστης αποδέχεται επίσης το γεγονός της ανεξέλεγκτης πλέον αναπαραγωγής και διάθεσής τους από όλους τους άλλους χρήστες και ότι η πλατφόρμα ουδεμία ευθύνη φέρει —ή μπορεί να φέρει— γι’ αυτό. Η δημοσίευση των αναρτήσεών του, συνιστά επομένως και μια πλήρη εκχώρηση των ενδεχόμενων πνευματικών δικαιωμάτων του πάνω σ’ αυτές.