Ποιοι είμαστε και τι θέλουμε

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα kalomathe.gr αποτελεί τον καρπό της συνεργασίας ανάμεσα σε πρόσωπα, συλλογικότητες και φορείς που δρουν υποστηρικτικά στην ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στην Ελλάδα.

Με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ Ελλάδας, δημιουργήθηκε στα τέλη του 2017 ένας πυρήνας ανθρώπων που συνδιαμορφώνει τις κατευθύνσεις της όλης προσπάθειας και συντονίζει τις επιμέρους δράσεις. Στην άτυπη αυτή Ομάδα Συντονισμού συμμετέχουν πρόσωπα από τους ακόλουθους φορείς:

Η άτυπη Ομάδα Συντονισμού κινείται ήδη προς την κατεύθυνση δημιουργίας Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου το οποίο θα απαρτίζεται από πρόσωπα που συνέβαλαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στη δημιουργία αυτής της εκπαιδευτικής πλατφόρμας και δεσμεύονται να συνεχίσουν τη λειτουργία της και να εμπλουτίσουν περαιτέρω το περιεχόμενό της.

Ο στόχος μας είναι πολλαπλός. Πρώτον, θέλουμε να δημιουργήσουμε εκπαιδευτικό υλικό για την ΚΑΛΟ στα ελληνικά με ύφος απλό και κατανοητό και σε μορφή ανοιχτή και προσβάσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο/η ανταποκρινόμενοι/ες σε μία εντοπισμένη ανάγκη και ένα αίτημα που έρχεται από το πεδίο εδώ και καιρό. Δεύτερον, θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα δημόσιο χώρο, με τη μορφή ενός ψηφιακού εργαλείου, για την προώθηση της εκπαίδευσης, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, καθώς και την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών. Τρίτον, θέλουμε η όλη προσπάθεια να βασίζεται σε μια ανοιχτή συμμετοχική μεθοδολογία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση η οποία να εμπλέκει ενεργά περισσότερα άτομα, συλλογικότητες και φορείς στο μέλλον. Τέταρτον, θέλουμε να διευκολύνουμε τη διάχυση του εκπαιδευτικού υλικού αξιοποιώντας τις τεχνολογικές δυνατότητες και τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως και αμοιβαίας εκπαίδευσης.

Διανύουμε μια περίοδο έντονα μεταβατική, όπου βασικές κοινωνικές και οικονομικές λειτουργίες αποδυναμώνονται, ενώ παράλληλα σοβαρές τεχνολογικές εξελίξεις τροποποιούν ριζικά οργανωσιακά μοντέλα και μεθοδολογίες κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής κινητοποίησης. Σε μια τέτοια περίοδο, είναι σημαντική η αξιοποίηση της συνδεσιμότητας που παρέχουν οι ψηφιακές τεχνολογίες ώστε με συλλογικό τρόπο να αναπτυχθούν ανθεκτικά κύτταρα και δομές της ΚΑΛΟ ως στρατηγικές αναμέτρησης με τις σύγχρονες προκλήσεις σε έναν κόσμο μεγάλων αλλαγών, αυξανόμενης επισφάλειας και ευαλωτότητας.