Εκπαιδευτική Πλατφόρμα ΚΑΛΟ

Εκπαιδευτικό υλικό για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία | Ανοικτή Πρόσβαση για Όλους

Εκπαιδευτικό υλικό για
την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία στα ελληνικά με ύφος απλό και κατανοητό και σε μορφή ανοιχτή και προσβάσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο/η

Στόχος


Για τη διεύρυνση της ΚΑΛΟ και την ισχυροποίηση των υφιστάμενων κυττάρων της είναι σημαντική η δημιουργία ενός δημόσιου χώρου, με τη μορφή ενός ψηφιακού εργαλείου, για την προώθηση της εκπαίδευσης, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, καθώς και την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών.

Η όλη προσπάθεια πρέπει να βασίζεται σε μια ανοιχτή συμμετοχική μεθοδολογία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση η οποία να εμπλέκει ενεργά περισσότερα άτομα, συλλογικότητες και φορείς. Πρέπει η διάχυση του εκπαιδευτικού υλικού να διευκολύνεται με την αξιοποίηση των τεχνολογικών δυνατοτήτων και τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως και αμοιβαίας εκπαίδευσης.


Περισσότερα

Δημιουργία Εκπαιδευτικού
Περιεχομένου. Οι τρεις πρώτες ενότητες
/ Χειμώνας 2018 Σχεδιασμός Νέων Εκπαιδευτικών Ενοτήτων / Θεσσαλονίκη 2014 Οδηγός Δημιουργίας Κοινωνικών Επιχειρήσεων

Εκπαιδευτική πλατφόρμα ΚΑΛΟ

Ένα οικοσύστημα αμοιβαίας εκπαίδευσης και υποστήριξης της ΚΑΛΟ στη βάση των αξιών που τη διέπουν.Ποιοι Είμαστε


Η Εκπαιδευτική Πλατφόρμα kalomathe.gr αποτελεί τον καρπό της συνεργασίας ανάμεσα σε πρόσωπα, συλλογικότητες και φορείς που δρουν υποστηρικτικά στην ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στην Ελλάδα.

Ποιοι είμαστε

Τα συστατικά στοιχεία
της Πλατφόρμας

  • Εκπαίδευση95%
  • Μεταφορά τεχνογνωσίας82%
  • Διάδοση καλών πρακτικών65%

Εγγραφείτε
στο newsletter

Το Newsletter είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να μένουμε σε επαφή. Στόχος μας είναι να σας στέλνουμε χρήσιμα νέα και ενημερώσεις σχετικά με την Εκπαιδευτική Πλατφόρμα.


 

Τι υλικό παρέχει
η Εκπαιδευτική Πλατφόρμα
kalomathe.gr.


Εισαγωγή στην Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία

Η θεματική ενότητα «Εισαγωγή στην Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία» αποτελεί την πρώτη ενότητα της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμα ΚΑΛΟ. Πολλές φορές ακούμε τον όρο Κοινωνική Οικονομία, Αλληλέγγυα Οικονομία, ΚΑΛΟ, συνεταιρισμοί, κοινωνικές επιχειρήσεις, κτλ. Αλλά τι σημαίνουν αυτοί οι όροι;

Ομάδα: Ο Πυρήνας Ενός Εγχειρήματος ΚΑΛΟ

Η δεύτερη θεματική ενότητα εστιάζει στην ομάδα, τον πυρήνα κάθε εγχειρήματος ΚΑΛΟ. Μπορεί να ακούγεται κάπως τετριμμένη ως ενότητα, αλλά πραγματικά πιστεύουμε ότι η επιτυχία ενός εγχειρήματος ΚΑΛΟ βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εύρυθμη λειτουργία της ομάδας.


Επιλογή Οικονομικής Δραστηριότητας

Η ενότητα αυτή μπαίνει σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα που έρχονται αντιμέτωπα νέα εγχειρήματα ΚΑΛΟ, δηλαδή το πώς επιλέγουμε την οικονομική μας δραστηριότητα. Αρχικά, θα δούμε τι σημαίνει κοινωνική καινοτομία και κοινωνικός αντίκτυπος, αλλά παραδείγματα εγχειρημάτων σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας.